YAVRU KÖPEKLER İÇİN BAKIM VE BESLENME

Yavru Köpek Bakımı ve Beslenmesi
Yavru Köpek Bakımı ve Beslenmesi
-
Köpekler bizler için iyi bir dost ve iyi bir iş arkadaşı olurlar. Fakat bunların hepsi de bizim hayvana olan yaklaşımımıza bağlıdır.

Home

 YAVRU KÖPEKLER İÇİN BAKIM VE BESLENME

1. 0-3 Aylık köpeklerin bakım ve beslenme şartları :

a. Yavru köpeklerin doğdukları andan 1,5 aylık oluncaya kadar ki geçen süreçlerinde anne sütüne gereksinimleri olmaktadır.Bu gereksinim anne sütündeki mineral madde, protein ,vitaminler ,karbohidrat ve yağların yanı sıra yavrunun hayatı boyunca karşılaşabileceği dış etkenlere karşı da kendisini savunabileceği antikorların alımını da sağlar. Burada en önemli husus yavrunun anne sütünü gerektiği kadar yani 1,5 aylık oluncaya kadar alabilmesinin sağlanmasıdır. Aksi taktirde yavrunun ileriki yaşamlarında yapılan aşılama çalışmaları ve tedavi metodları her zaman yetersiz kalacaktır.
   
b. Yine yavruların doğumlarından itibaren bir hafta süreye kadar gözleri açılmayabilir. Şayet bu süre bir haftayı geçer ve gözlerden irinle karışık akıntı geliyorsa acilen Veteriner Hekime başvurulmalıdır. Yavru köpeklerin ilk muayenesi ağızda başlar ve sırasıyla gözler ,kulaklar, ön ekstremiteler (kollar) ve arka ekstremiteler (ayaklar) , kuyruk bölgesinde sonlanır. Bu arada hayvanın hareketleri ve genel durumu da dikkate alınmalıdır.
   
c. Yavru köpeklerde vücut ısıları 37.8 C ile 39.0 C arasında değişebilir.
   
d. 2-3 Aylık yaşta olan köpeklere muayenesi yapılarak genel durumu da dikkate alınacak şekilde ilk olarak Karma I adı verilen ve Canine Viral Hepatit, Distemper ,Panleukopenie ,Parvovirüs , Listeria enfeksiyonlarına ait suşları kapsayan aşı vurulur. Bu aşının vurulmasını takiben aynı gün içinde vücut ısısı 1 C ile 1.5 C kadar yükselebilir , ayrıca hayvanın uyku hali gelebilir. Karma I i takiben 15 gün sonrasında Karma II aşısı yapılır. Bu aşının yapılmasıyla da vücutta bulunan antikor seviyesi yüksekte dolayısıyla da bağışıklık süresini arttırmış oluruz. Karma II nin vurulmadığı deney hayvanlarda yine sırasıyla sarılık, gençlik hastalığı,anemi ,enterit ve listeria enfeksiyonlarına yakalanma yüzdelerinin yüksek olduğu görülmüştür.
   
e. Karma I ve Karma II aşıları aynı suşları ve aynı antikor oranlarını ihtiva eder. Her iki aşısı da yapılmış bir yavrunun 3 Aylık oluncaya kadar tamamlanması gereken bir de Rabies (Kuduz) aşısının yapılması gerekmektedir. Bu aşı 3 aylıktan itibaren Veteriner Hekiminizin uygun gördüğü bir zamanda çok geçmeden yapılmalıdır.
   
f. Özet olarak Karma I , Karma II ve Rabigen ve ya Rabivac Aşılarını tamamlamış bir köpek yavrusunun 1 Yaşına gelinceye kadar bu hastalıklarla karşılaşma durumunda yine bu hastalıklara yakalanma risklerinin çok düşük
düzeyde olacağı kesindir. Yukarıda adı geçen aşılar senede bir kez uygulanmalıdır. Ayrıca Son uygulanan Karma II , uygulandığı tarihten 1 yıl sonrasına sadece bir Karma aşısı olarak tekrarlanması gerektiği unutulmamalıdır.
   
g. Ayrıca gerek yavru ve gerekse yetişkin köpeklerde iç ve dış parazitlerle mücadele amacıyla 3 aylık yaştan hayatı boyunca her üç ayda bir kez uygulanması gerekli olan ilaçlar bulunmaktadır. Bu amaçla Drontal Plus tablet, Paratak Plus tablet , Droncit Enjektable solusyonu (SC) ,İvermectin ve Dectomax gibi ticari adlı ilaçlar kullanılabilir. Yavru henüz 1,5 aylık ile 3 aylık kadar ise Helmipar antihelmentik şurubu ; kg canlı ağırlığa 1 cc oral yolla verilebilir.

2. 0-6 Aylık yavruların bakım ve beslenme şartları :
   
Bu başlık altında Köpek Bakımı konusuna daha detaylı giriş yapılacaktır.
     
a.Köpek bakım teçhizatı :Her köpek için bir adet Tımar Fırçası ve bir adet Tımar Havlusu tedarik edilmelidir. Kural olarak bir köpeğin teçhizatı diğerinde kullanılmaz.
   
b.Köpek yemek kapları ve su kapları : Beslenme aşamasında hayvanın sağlıklı bir şekilde ihtiyacının karşılanması amacıyla bir adet yemek kabı ve bir adet de su kabı tedarik edilmelidir. Bu kaplar hayvanın yaş ve cüssesi de
dikkate alınarak ayarlanmalıdır. Yine bu kapların niteliği çelik eğer yoksa kaliteli ve sağlık koşulları için elverişli olduğuna kanaat getirilen plastik kaplardan oluşmalıdır.
   
c.Köpek beslenmesi : Yavru dönemindeki köpekler gelişme dönemlerine kadar ki süreç içerisinde kemik gelişimleri için gerekli mineral maddeleri doğal yollar olarak nitelenen yumurta kabukları , sütlü ekmekler ve aynı zamanda diş gelişimleri ve sağlığı için en az bir karış uzunluğunda ve bir ile bir buçuk parmak kalınlığındaki eti ve yağı sıyrılmış kemiklerden yararlanılır.Yavru köpeklerin günlük kalori ihtiyaçları ortalama olarak 5 ile 10 kg canlı ağırlıktaki bir hayvan için 40 kcal olarak hesaplanmıştır. Ayrıca bu sayı 20 ile 40 kg canlı ağılığındaki bir hayvan için 30 kcal den 25 kcal seviyesine kadar inebilmektedir. Gelişme dönemindeki bir köpeğin günlük beslenmesini iki öğün halinde verebiliriz. Ayrıca gelişimini tamamlamış olan hayvanlarda da tek öğüne geçiş uygundur. Bununla beraber köpeklerde Su Gereksinimi 10 kg lık köpeklerde günlük en az 400 ml ve 30 kg canlı ağırlığındakilerde bu rakam 1.500 ml ye kadar çıkabilmektedir.

Köpekler bizler için iyi bir dost ve iyi bir iş arkadaşı olabilirler. Fakat bunların hepsi de bizim hayvana olan yaklaşımımıza bağlıdır.

İ.Kaya ÇAKIR
Veteriner Hekim

 

 

Absolute News Manager : news publishing software and web content management system by Xigla Software

The article has been moved here