Erkek İnfertilitesi

37e.jpg
 

Nedir..?

Korunma olmaksızın,düzenli bir cinsel yaşamı olan çiftlerin 1 yıl içinde  istemelerine rağmen çocuk sahibi olamamalarına kısırlık ( infertilite ) denir. İnfertilite kadın, erkek ya da hem erkek hem de kadın nedenli olabilir. Kısırlığın erkeğe ya da kadına ait nedenleri yaklaşık olarak eşit oranlardadır.

Erkek üreme sisteminin fizyolojisi...

Erkek üreme sistemi penis, prostat bezi, meni kesecikleri, testisler ve ekleri ve bunları birbirine bağlayan kanal sistemlerinden meydana gelmektedir. Spermler testislerin içinde bulunan küçük kanalcıklarda üretilirler,daha sonra meni kesecikleri ve prostatın salgılarıyla birleşerek meni (ejekülat) denilen erkek üreme sıvısını oluştururlar.Bu sıvı cinsel birleşme sırasında penis yoluyla kadının vajenine aktarılır.İşte burada erkeğin üreme ile ilgili fonksiyonu tamamlanmış olur.

Erkek infertilitesinin nedenleri...

İnfertil olan erkeklerin yaklaşık % 60 ında neden bilinirken, % 40 kadarında herhangi bir neden bulunamamaktadır. Bilinen nedenler arasındakiler şunlardır ; Cinsel yolla geçen hastalıklar, radyasyon,alkol,sigara,üreme yollarına ait enfeksiyon hastalıkları (orşit),kasık (inguinal kanal ) ve  torbalardan ( skrotum ) geçirilen ameliyatlar,inmemiş testis( kriptorşidizm ),üreme organlarının travmatik yaralanmaları,bazı sistemik hastalıklar ( ağır böbrek yetmezlikleri ve siroz gibi ) ağır ateşli hastalıklar ve bir takım ilaçlar( siproteronasetat ve ketokonazol gibi )...%40 nedeni bilinmeyenlere ise idiyopatik infertilite denir.

Teşhis...

Öncelikle doktor tüm vücudu genel olarak muayene edecektir. Daha sonra penis, testisler, prostat ve meni keseciklerini değerlendirecektir .Özellikle varikosel varlığını kontrol edecektir.B unlardan sonra erkek üreme sistemini kontrolü altında tutan hormonal sistemi değerlendirmek için kan testleri ve menideki spermlerin sayısı,yapısı ve hareket yeteneklerini değerlendirmek için de spermiogram testi istenecektir. Bunlardan elde edilecek sonuçlarla gerekli olduğunda daha ileri teşhis yöntemlerine de başvurulabilir.

Tedavi...

Tedavi şekli nedene yöneliktir. Hormonal problemler varsa endokrin tedaviler ile düzeltilme yoluna gidilir,v arikosel varsa ameliyat ( bilateral varikoselektomi ) uygulanır.S perm iletim yollarındaki tıkanıklıklar ameliyatlarla yok edilir. Hormonal ilaçlar ve spermlerin hareketliliğini artırıcı ilaçlar verilir. Cevap alınamayan durumlarda ise yardımcı üreme tekniklerine başvurulur. Bunlar İUİ (İntraUterinİnseminasyon), İVF (İnVitroFertilizasyon / tüp bebek), ICSI (mikroenjeksiyon) gibi ileri tekniklerdir. Bu tedavi yöntemleri ileri teknoloji ve ekip çalışmaları gerektirmektedir.

Op.Dr.Özgür Leylek

www.female.com.tr


BebekKokusu
http://www.bebekkokusu.com/