Hepatit B- Sarılık

b77.jpg
 

Oldukça ciddi bir hastalık olan hepatit-B hastalığının bu gün için bir tedavisi de yoktur. O nedenle aşı yegane korunma yoludur. Son yıllarda herkese uygulanmaya başlanmıştır. Bu hastalık hakkındaki bilgiler son 25 yıldır elde edilmiş ve aşısı bulunmuştur. Bu aşı da diğer aşılar gibi sürekli bir gelişim içersindedir. Yapılacak kişinin durumuna göre farklı program uygulanır.

  1. Hepatit-B taşıyıcısı anneden doğan bebeğe : Doğumdan hemen sonra hem hepatit-b serumu (immunglobulin) hem de aşı yapılır. Buna 0. Doz denir. Daha önceleri 0, 1, 2 ve 12. Aylarda birer doz daha olmak üzere toplam 4 doz olarak yapılmakta idi. Fakat bugün 0, 1, 6. aylarda yapılması yeterli olduğu anlaşılmıştır
  2. Risk altındaki bireyler : Ailesinde hepatit-b hastası, böbrek yetersizliği nedeniyle dialize girenler, sağlık personeli olan, bazı tedaviler görenler (kısaca immun sistemi baskılama türünde) gibi risk grubundakilere 0, 1, 6. aylarda yapılır. 0 ilk yapılma anıdır, doğum anı değildir. Diyaliz hastalarına normal dozun iki katı yapılması önerilmektedir.
  3. Normal kişiler : Yukarıdaki özellikleri içermeyen kişilere de 0, 1, 6 aylarda yapılır.

Aşılamada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Anneler testlerini hamile iken oldukları için bebeklere doğumdan sonra aşı yapılabilir. Daha büyük çocuklara ve diğer insanlara aşı öncesi test yapılır. Bu test iki tanedir. Hem hastalık mikrobu (Hbs Ag) hem de antikoru (Anti Hbs) bakılmalıdır. İnsanlar hayatlarında bir şekilde mikropla temas etmiş olabilirler. Mikrobu alıp antikor oluşunca kanda mikrobu gösteren antijen testi negatif çıkar. Temas edenler ya kendiliğinden antikor oluşturarak aşılı gibi olmuşlar ya da bunu başaramayıp taşıyıcı hale gelmişlerdir. Mikrop teması olanlara aşı yapmaya gerek yoktur zira her iki durumda da aşının onlara bir yararı yoktur. Test yapılmadan aşı yapılmasının zararlı bir yönü de yoktur, sadece mikrop tanışıklığı olanların durumunu belirlemek için faydalıdır. Nadiren pencere dönemi denilen kişinin kanında hem Hbs Ag hem de AntiHbs müspetliği olan durum olabilir. Mikrop teması olduğunda testin bir süre sonra tekrarlanmasında yarar vardır.

Aşının uygulama programı 2006 baharında Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilmiştir. Özel Merkezler henüz yukarıda yazılan programı uygulamaktadır. Bakanlığın önerdiği program bebeklere doğumda ilk dozun yapılmasından sonra ikinci dozu 2 aylıkta, üçüncü dozu da 9 aylıkta uygulamak şeklindedir. İlk dozun doğumda yapılmış olması koruyuculuk açısından yeterli güvenceyi sağlamaktadır. Ondan sonra yapılacak olan dozların zamanlaması koruyuculuk üzerinde çok fazla etkili olmamaktadır. Fakat yine de üç doz yapılması gereklidir. Normal programda 0-1-6 olan uygulamada da son doz 1 yıla kadar olan bir zamanda yapılabilmektedir.

Aşının ilk üç dozluk uygulmasından sonra eskiden önerilen 5 yılda bir tekrar dozu uygulaması artık kaldırılmıştır. Önerilen aşılamadan 5 yıl sonra kanda AntiHbs düzeyinin ölçülmesidir. Yeterli (20 Ü) düzeyinde antikor olması yeterli koruyuculuk olduğunu göstermektedir. Eskiden yeterli düzey 1000 üzeri kabul edilmekteydi. Günümüzde ölçülebilir bir koruyuculuk bile olmasının yeterli olduğu söylenmektedir. AntiHbs düzeyi 0 (sıfır) ya da 20 nin (?) altında çıkanlara ayni şekilde bir seri aşılama daha önerilmektedir. Bu aşılamadan sonra da düzey ne çıkarsa çıksın bir daha aşılamanın gereksiz olduğu kabul edilmektedir.

Piyasada tek tip aşı yoktur. Kimi firmaların çocuk ve erişkin dozları farklı iken kimi firmaların tek tip aşıları bulunmaktadır. Genellikle aşılamanın ayni tip aşı ile yapılması önerilir. İlk aşılamadan sonra yeterli antikor oluşmadığında farklı aşı ile aşılama düşünülebilir.

Aşı adeleye uygulanır.

Aşının lokal yan etkileri dışında genel etkisi pek yoktur.


BebekKokusu
http://www.bebekkokusu.com/