Bebek Kokusu.Com; Bebek, Çocuk, Anne, Baba, Sağlık, Hamilelik, Psikoloji, Beslenme, Sağlıklı Yaşam, Çocuk Oyunları ve Daha Bir Çok şey
Anasayfam Yap
Çocuk Psikolojisi - Çocuklarda Ruhsal Sorunlar
 

Paylaş Yorumla

Hiperleksi

Erken gelişen okuma becerisi ve buna eşlik eden dil problemleri, öğrenme ve sosyalleşme yeteneğinde sorunları olan bir gruba verilen addır.

Erken gelişen okuma becerisi ve buna eşlik eden dil problemleri, öğrenme ve sosyalleşme yeteneğinde sorunları olan bir gruba verilen addır.  Erken okuma yeteneği genelde ezbere öğrenme tarzındadır. Başlangıçta okudukları anlamadıkları, anlamanın geriden geldiği anlaşılmaktadır. Bu tuhaf öğrenme stilleri dikkat çekicidir.

               
1967 yılından bu yana bu konuda çok az çalışma yayınlanmıştır. Önceki araştırmacılar hiperleksi tanımını, formal bir eğitim almadan 5 yaşından önce okumayı öğrenen ayrıca dilde ve sosyal ilişkilerinde güçlük olan bir grup olarak tanımlamışlardır.

Bazı araştırmacılar; bu tip çocukların üstün bir işitsel ve görsel hafızaya sahip olduklarını ayrıca yalın kelimeleri bir makale içinde olmasına göre daha iyi tanıdıklarını söyledi. Bu çocuklarda kategorize etme güçlüğü vardır ve cümle içindeki yapısal ve anlama ilişkin ip uçlarını yakalamakta güçlük yaşarlar. Bu gözlemlerden bu çocuklarda bilginin izole küçük parçalar halinde depolandığı hipotezi ortaya atılmıştır.

               
Hiperlekside aşağıdak dört parametre incelenmektedir.

1.     Okumaya erken başlama

2.     İlginç dil öğrenme bozuklukları

3.     Sosyalleşmede problemler

4.     Gelişim öyküsü.  


1- Okumaya Erken Başlama: En önemli komponent kelimeleri tanımasıdır. Bu ana-baba tarafından öğretilmez ve 18-24 ay arası bu tarzda kelimeleri ve sayıları erken tanıması şaşkınlıkla karşılanır. 3 yaşına kadar yazılı kelimeleri tanır ve okurlar. Bazen konuşma tamamlanamadan da meydana gelebilir. Çocuklar kelimelerden büyüleyici bir tarzda etkilenirler.


2. İlginç Dil Öğrenme Bozuklukları:
Bu çocuklardan konuşabilenleri aşağıdaki özelliklerin hemen hepsini taşırlar.

a-     İlk heceleme ve konuşma denemeleri ekolaliktir.

b-     Harflere, sayılara ve şarkı sözlerine karşı iyi bir işitsel hafızaları olduğu gibi iyi bir görsel hafızaları da vardır.

c-     Tek kelimeleri anlamaları cümleyi anlamalarına göre daha iyidir.

e-     Tekrarlayıcı ve basma kalıp konuşmaları vardır ve konuşmanın içeriğinde sık sık kendilerine has kelime ve cümlecikler kullanır.

f-      Konuşması normal bile olsa konuşmayı başlatma ve sürdürmede sorunları vardır.


3. Sosyalleşmede Problemler: Bu grup bozukluklar dili anlamadaki zorlukla ilişkili olabilir. İncelenen gruptaki çocuklarda aşağıdaki davranışlardan bazıları herhangi bir anda tespit edilebilir. Bunlar; uyumsuz davranışlar, ritüalistik davranışlar, aynılıkta aşırı ısrar, Bir duygusal durumdan diğerine geçişde zorlanmalar, öfke nöbetleri, Yaygın anksiyete ve özgün korkular, gruba uyumda zorlanma, yaşıtlarıyla arkadaşlık kuramama, yüksek sesli makinelere karşı duyarlılıktır.

Dilde gelişme oldukça bu davranış patolojilerinde de azalma olmaktadır.  Bu çocukların bir kısmı ilk başlarda otistik bozukluğa benzer ancak 2-3 yaşında gelişen dil becerileri ile bu gruptan ayrılırlar.  


4. Gelişim Öyküleri:
Aşağıda sayılan altı madde bu grupta sıklıkla gözlenir.


a- 
Bunlar çoğunlukla erkektir.

b- 18 ay ve 2 yaşına kadar normal gelişmişken, bundan sonra bir gerileme gösterirler.

c- Normal bir heceleme (speech) anormal bir prozodi ile beraberdir.

d- Bazılarında silik nörolojik bulgular olsa da genelde nörolojik bulgu vermezler.

e- Hepsinde davranışsal ve sosyal anormallikler varken bazılarında self-stimulasyonlar gözlenir.

 f- Dili anlamada sorun yaşarlar.

g- 5 yaşından önce okurlar ve kelimeler karşısında büyülenmiş gibi bir davranış gösterirler.

               
Tüm hiperpleksik çocuklar kelimeleri bütün olarak tanır.  Bazı hiperleksik çocuklar kelimeyi daha önce bir yerde görmeseler de okuyabilirler.  Bu çocukların yazılı dili okuma yeteneklerinin doğuştan geldiğini söylenmektedir.  


Tanısal değerlendirme için:

İlk ipucu çocuğun erkek olmasıdır.
Çocuk çok mu zeki?
Konuşmayla yada davranışla ilgili sorunlar var mı?

Diğer çocuklara göre üstün olduğu konular varmı ? 
Özellikle görsel alanda çabuk öğrenme göstermeleridir. Ayrıca motor koordinasyonları da iyidir. Aileleri hızlı koştukları ve herhangi bir şeye çok çabuk tırmanabildiğinden bahseder.

Harflere ve rakamlara özel bir ilgisi var mı?

Kendilerine has bir dil gelişimleri var mı?
Senle ben zamirlerini karıştırır mı?

Kim? Nerede? Niçin? Gibi soruları anlamada zorluk çeker mi?

Yüksek bir ses tonunda mı konuşuyor yoksa konuşması şarkı söyler gibi melodik mi?


Genelde ilk kelimelerini 12. ayda söylerler ve bu kelimeler genelde tren, kamyon, araba gibi kelimeler olur. Aile bireyleri bunlardan sonra söylenir.


Harfler ve sayılarla çok ilgilendikleri hatta bunlar karşısında büyülenmiş gibi davranıldıkları söylenir. Sayıları ve alfabenin harflerini sayabilirler, kolayca şarkıları ezberleyebilirler.


Dilde 18 ayda bir gerileme olur. Ve bu 24. aya kadar sürer. Çok sık rastlanılmasına karşın sebep açıklanamamıştır. Bu grupta dil gelişimi normal yaşlarına göre daha geç gerçekleşir.


Bu çocuklar görsel mekanik oyuncakları severler. Özellikle tren gibi oyuncakları. Diğer bir uğraşları televizyon seyretmektir. Özellikle Çarkı Felek gibi programları izlerler.  Bu program bu çocuklar için ideal bir programdır, çünkü içinde çok fazla sayıda harf, sayı ve kelime vardır.


Elektrikli süpürge gibi aletlere hayranlıkla inceleyebilir yada bunlara aşırı tepki gösterebilir. Evdeki eşyaların aynı yerlerde kalması konusunda ısrarcı davranırlar. Yine bir yere giderken hep aynı yolu kullanmak isterler başka bir yoldan gitme konusunda direnirler. Öfke patlamalarında sözel olarak sakinleşmezler, bir şekilde dikkatini başka bir tarafa çekilmeye çalışılmalı yada müzik kullanılmalıdır.


Genellikle arkadaşları yoktur. Oyun oynayan yaşıtlarının yanına gitse bile nadiren bir konuşma veya ilişki başlatabilir.


Dinlemede seçicilik gösterirler. Yanındaki bir şeyi dinlemiyorken diğer odada ilgilerini çekebilecek hafif bir sesi işitebilirler. Dinlemedeki bu seçicilik hastalıkta karakteristiktir.


Zeki ve sevimli bir görünümleri vardır. Oyuncaklarla oynarken mekanik olanları yada puzzle’ı tercih edeceklerdir

Bu çocukların ince motor becerileri iyidir.

               

Okuduğunu anlama sözel dil ile ilişkilidir. Erken yaşlarda yazılı soruları ve bilgileri daha iyi yanıtlarlar. Erken okuma, yüksek işlevli otistik bozuklukta da görülebilir.


İlk kelimeler 12-18 aylarda söylendiği, bunların yarısında bu kelimelerin unutulduğu ve 2. yaşına kadar yeni bir başlangıç göstermediği görülür.

Pek çok hiperleksik çocuk 4,5-5 yaşlarında dil gelişimlerinde ilerleme gösterirlerken sosyal iletişimdeki bozukluk kalıcı haldedir. Literatürde bu şekilde dil gelişimi gösteren yüksek işlevli otistik bozukluklu çocuklarda vardır.

Hiperleksik cocuklar erken yaşlarda, otizmle ilişkili pek çok tipik davranış gösterebilirler. Bunlar arasında self-stimulasyonlar, ritüalistik davranışlar, duyusal uyaranlara (gürültü, dokunma ve koku gibi) artmış duyarlılık, öfke patlamaları, yaygın anksiyete ve anormal korkulardı. Bu davranış anormallikleri 4,5-5 yaşında dilin gelişimi ile azalır.

Bu çocuklar sevecen, sıcak çocuklardır ve yetişkinler ile daha iyi bir iletişim kurarlar. 5 yaşından itibaren yapılandırılmış oyunlara interaktif olarak katılabilir. Her ne kadar normal bir okula gidebilseler de eğitimlerinde küçük değişiklikler yapılmalıdır

 

               

İki tip hiperleksiden söz edilebilir.

      Birinci grup dil bozukluğu olan gruptur.

         İyi bir belleğe rağmen dil bozukluğu olması.

         Gecikmiş dil gelişimi, perseveratif ve ekolaliktir. Anlamadaki problem basit bir ezberden ileri bir durumdur(?)

         Otistik benzeri sendrom

         Okuduğunu anlamadaki problem iyi bir hafızaları olduğundan başlarda anlaşılmaz.

         Anlamlandırmada kullanılan teğetsellik anlamsız yanıtlar ortaya çıkarır ve sinirli davranışlara sebep olabilir.

         Yoğun bir dil terapisine ihtiyaçları vardır. Dil tedavisi sosyal ilişkilerini de geliştirecektir.

      Diğer grup ise görsel-uzaysal motor bozukluğu olan gruptur.

         Aspergere benzer Sendrom

         Dil bozukluğu kendini ifade etmede ve yorumlamadadır.

         Okuduğunu anlama genelde iyidir.

         Tahtadan ya da kitaptan deftere aktarımlarda zorlanırlar.

         Sosyal ilişkilerde nonverbal ipuçlarını yakalamada zorlanırlar.

         Hatalarından tecrübe kazanmazlar.

         Yalnız görsel  yaklaşımlardan kaçınılmalı, okuma üzerine de çalışma yapılmalıdır.  Sosyal girişimler cesaretlendirmelidir.

 

Dil öğrenme bozukluğu olanlar okuma sırasında çok (phonic) ses hatası yapıyorken, görsel-uzaysal bozukluğu olanlarda bu (fonotik) ses hatası oldukça azdır.   Dil bozukluğu kategorisindeki hiperleksik çocuk dili konuşmada , okuduğunu anlamada ve bazı sosyal durumlarda problemler yaşar. Buna rağmen pek çok dil öğrenme bozukluğu kategorisindeki çocuklar büyük bir sosyalleşme sorunu yaşamazlar.

Görsel-Uzaysal Bozukluğu olan hiperleksikler görsel uzaysal organizasyon, ince motor işlevler ve matematik becerilerindeki bozukluklar ile karakteristiktir. Çocuklar ileri derecede kelime tanıma, sözel öğrenme ve yüksek miktarda kelime çıkışına sahip olabilir. Buna rağmen sosyal algılama ve uyumsuzluk fazla olabilir.

 

Dil eğitiminin  okuma düzeyini arttırmada çok önemlidir. Okuma, davranışların gelişmesinde kullanılabilir ve bu yolla sınıf içindeki eğitim konusunda da yardımcı olur. Okumayı çabuk öğrenmiş bir çocukta bir dil bozukluğu düşünülmediğinden öğretmen sözel uyarıları anlamayan bir çocuk karşısında şaşırabilir. Genelde yazılı direktifler çocuğun anlamasına yardımcı olacaktır. 
               

Bu çocuklar terapi ile okuma kapasitelerinin tümünü kullanabilir hale gelirler, aynı zamanda aileler de bu çocuklara öğrenme ve sosyalleşme konusunda daha fazla yardımcı olacak yollar bulabilirler.  

 

Dr. Levent SÜTÇÜGİL

Paylaş
Paylaş Yorumla Yazdır
Tüm Yorumlar
Yorumlar : 2 yorum
E. COŞKU - 2007/09/14
KIZIM ŞU AN BEŞ YAŞINDA ÜÇBUÇUK YAŞINDA OKUDUĞUNU FARKETTİK GEÇ KONŞTU İNCE MOTOR GERİLİĞİ VEGEÇ KONUŞMA TEŞHİSİ KONDU BU TİP YAZILAR BİZİM GİBİ VELİLERİ BİLGİLENDİRİP YOL GÖSTERİYOR DAHA ÇOK BUNA İHTİYACIMIZ VAR TEŞEKKÜRLER
Berna - 2005/12/30
Merhaba, Oğlum şu an 5,5 yaşında. 3 yaşında yüksek işlevselli otizm teşhisi kondu. Biraz önce makalenizi okudum ve oğlumu gördüm o makalede. Hemen herşey uyuyor. Okuma yazmayı kendi kendine öğrendi. 1 yaşında bazı kelimeleri söyleyebiliyordu. İlk kelimesi de Atatürk idi. 15 e kadar sayıyordu. 2 yaşına doğru kapanmaya başladı. Hiç konuşmamaya. 3 yaşına doğru kelimeler tekrar belirdi. Şu an 4 ve 5 kelimelik cümle kurabiliyor. Zamirler yavaş yavaş oturmaya başlıyor.Sesler konusunda seçici. Ya da dinleme konusunda. Görünüm olarak son derece sevimli ve zeki bakan gözleri var. Sosyal ilişkileri kötü. Yaşıtları ile uyumsuz. Kendinden büyükler ile daha iyi anlaşıyor. Görsel zekası çok iyi. 3 boyutlu resimler yapabiliyor. Müzik konusunda da iyi. Bazen söylemek istediği birşeyi besteleyip söylüyor:) İnce motor becerileri gayet iyi. Durumu sürekli, görülür şekilde düzeliyor. Şimdiye kadar özel eğitim almadık. Fakat okul çağı yaklaştığı için yardım almamız gerekecek diye düşünüyorum. Yazınız bana umut verdiği için bunları paylaşmak istedim. Saygılarımla...


  Doktor Forumları
Biz Bize Forumları
Candan Cana Forumları
Çok Gizli Forumları
Sohbet Odaları


Sitede ara

 

Bebek Kokusu Web Sitesi MediOzon.com - Medicolozon.com Eser Medikal Sağlık Hiz.Tic.Ltd.Şirketi' nin Aile ve Çocuklarımıza hizmetidir.

Bebek Kokusu Sitesinden Uyarı.
Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.

Site Kullanım Kuralları, Hukuki Şartlar ve Telif Hakları